Integritet

Registerbeskrivning

1. Styrenheten

Gemtrade Finland Oy (hädanefter “Maskiset.Net”)
C / Ave Marina 16
ES-29630 Benalmádena
SPANIEN


2. Registeradministratör:

Maskiset.Net


3. Registrets namn

Maskiset.Net kundregister


4. Syfte med behandlingen av personuppgifter

Enligt 8 § personuppgiftslagen (523/1999) behandlas personuppgifter för hantering av kund- och affärsrelationer (inklusive kundkommunikation), utveckling, analys och statistik samt affärsplanering och utveckling. De personuppgifter som finns i registret kan användas, i enlighet med tillämplig lag, för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring, åsikter eller marknadsundersökningar eller andra liknande adresserade sändningar av partnerna inom Maskiset.Net-sortimentet. Inköps-, användnings- och transaktionsdata om den registrerade används för analys och profilering av den registrerades aktiviteter och för utveckling och inriktning av datainnehållet av de fördelar och kundrelationer som erbjuds den registrerade.


5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan behandla information som tillhör följande kategorier och deras ändringsinformation:

Grundläggande information om alla registrerade, t.ex.

för- och efternamn
Kontaktinformation
datum och sätt på vilket kundrelationen eller affärsförhållandet inleds
intressen och annan information som tillhandahålls av den registrerade själv
fördelar och kampanjer riktade till den registrerade och deras användning
kundrelationer och kommunikation (såsom klagomål och annan feedback och inspelningar av kundservicehändelser)

Förutom ovanstående kan följande information behandlas i registret för dem som har öppnat ett Maskiset-e-handelskundkonto:

Användarnamn
Lösenord
kundnummer
registrantens funktioner när den är inloggad
Utöver den information som anges ovan kan registret behandla följande information om kunder som har gjort inköp:

personligt identifieringsnummer vid kredit- och faktureringsförhållande
medel för identifiering av betalningsinstrument
köpinformation per produkt
produktgarantier
fakturerings- och insamlingsinformation


6. Regelbundna informationskällor

Personuppgifter samlas in från den registrerade själv, från de samtal som spelats in i samband med kontakterna och från de system som erhållits i samband med registrering och användning av tjänsterna, kassasystemen och data som samlats in i samband med olika kampanjer.


7. Regelbunden information

Vi tillhandahåller nödvändig information till tredje part för att säkerställa leverans och för marknadsföringsändamål. Din information kommer också att vidarebefordras till den långivande parten i samband med kreditbeslutet. Vi använder kunddata med tredje part för analys och personalisering. Vi kan avslöja ditt köpbeteende och din surfinformation till partners så att vi kan förse dig med produkter och erbjudanden som intresserar dig. Informationen som används för analys- och personaliseringsändamål anonymiseras eller pseudonymiseras när det är möjligt. Endast vi kan koppla den pseudonymiserade informationen som används till ditt namn. Vid behov tillhandahåller vi också information på myndigheternas begäran, vi informerar alltid kunden om förfrågningar om information, om detta är tillåtet enligt lag.

8. Dataöverföring utanför EU / EES-området

På grund av den tekniska implementeringen av databehandlingen kan en del av informationen vara fysiskt lokaliserad på servrar eller hårdvara hos externa tjänsteleverantörer som agerar på uppdrag av Maskiset.Net och behandlas via ett tekniskt gränssnitt. Personuppgifter kommer inte att överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det inte är nödvändigt för det tekniska genomförandet av tjänsten.

9. Registreringsskydd

De databaser där registerinformationen lagras skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel.

10. Rätt till inspektion, förbud och korrigering

Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information om honom eller henne som har lagrats i registret. Begäran om inspektion måste skickas skriftligt och undertecknas. Registranter har rätt att förbjuda användningen av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring, såväl som åsikter och marknadsundersökningar, och rätten att begära korrigering av felaktiga uppgifter genom att meddela kundtjänsten via e-post eller telefon.

Småkakor

Vi använder cookies (även kallade cookies) i vår webbutik. En cookie är en liten textfil som lagras i en webbläsare (till exempel Internet Explorer) i samband med e-handelstransaktioner, vilket möjliggör spårning av kunder (inklusive den så kallade besökaren) som besöker våra e-handelssidor. Användningen av cookies underlättar i allmänhet e-handelstransaktioner och till exempel inloggning av våra kunder till e-handeln. Användningen av cookies är säker och skadar inte användarnas datorer eller filer. Om du vill kan du inaktivera användningen av kakor i dina webbläsarinställningar, men att inaktivera kakor kan fortfarande påverka e-handelstjänsternas funktion.

Accepterar användningen av kakor

Genom att besöka onlinebutiken Maskiset.Net godkänner du att vi använder cookies som nämnts ovan.