Tietosuoja

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Gemtrade Finland Oy (jäljempänä ”Maskiset.Net”)
C/Ave Marina 16
ES-29630 Benalmádena
ESPANJA


2. Rekisterin ylläpitäjä:

Maskiset.Net


3. Rekisterin nimi

Maskiset.Net asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/1999) 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen (mukaan lukien asiakasviestintä), kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Maskiset.Net valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Rekisteröityä koskevia ostos-, käyttö- ja asiointitietoja käytetään rekisteröidyn toimintojen analysointiin ja profilointiin sekä rekisteröidylle tarjottavien etujen ja asiakkuuden tietosisällön kehittämiseksi ja kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja ja niiden muutostietoja:

Kaikista rekisteröidyistä perustiedot, kuten

etu- ja sukunimet
yhteystiedot
asiakkuuden tai asiallisen yhteyden alkamisajankohta ja -tapa
mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (kuten reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelutapahtumien tallenteet)

Rekisterissä voidaan käsitellä Maskiset verkkokaupan asiakastilin avanneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

käyttäjätunnus
salasana
asiakasnumero
rekisteröidyn toiminnot kirjautuneena
Rekisterissä voidaan käsitellä ostoja tehneistä asiakkaista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

henkilötunnus luotto- ja laskutussuhteen kyseessä ollessa
maksuvälineiden yksilöintitiedot
ostojen tiedot tuotekohtaisesti
tuotetakuut
laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, yhteydenottojen yhteydessä tallennetuista puheluista sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä järjestelmistä saatavista tiedoista, kassajärjestelmistä sekä erilaisten promootioiden yhteydessä kerättävistä tiedoista.


7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysi- ja personointitarkoituksissa. Voimme luovuttaa ostokäyttäytymis- ja selaustietoja kumppaneille, jotta voimme tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analyysi- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me voimme yhdistää käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

8. Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten, Maskiset.Net lukuun toimivien palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteistoilla, ja niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä joko sähköpostilla tai puhelimitse asiakaspalveluun

Evästeet

Käytämme verkkokaupassamme evästeitä (myös ns. Cookie). Eväste on pieni verkkokauppa-asioinnin yhteydessä internet-selaimeen (esimerkiksi Internet Explorer) tallennettava tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkokauppamme sivuilla vierailevien asiakkaiden (myös ns. kävijä) seurannan. Evästeiden käyttö helpottaa yleisesti verkkokauppa-asioimista ja esimerkiksi asiakkaidemme kirjautumista sisään verkkokauppaan. Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön voi niin halutessa kytkeä pois internet-selaimen asetuksista, mutta evästeiden poiskytkeminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkokauppapalveluiden asianmukaiseen toimintaan.

Evästeiden käytön hyväksyminen

Kun vierailet Maskiset.Net verkkokaupassa, hyväksyt, että käytämme evästeitä kuten edellä mainittiin.